Kleinschalig wonen voor mensen met geheugen problemen

Kleinschalige woonvoorziening voor mensen met geheugenproblemen zijn niet meer uit de samenleving weg te denken.
Dit is een gevolg van de veranderingen in de conjunctuur gecombineerd met de kwaliteitseisen die mensen vandaag de dag aan het leven stellen.

 

De kleinschaligheid brengt een huiselijk sfeer met zich mee waarin een ieder kan genieten van zijn leven ondanks de geheugenproblemen.
De verzorgende staf zijn geen wit geklede personeelsleden maar eerder een goede vriend of vriendin met kennis van zaken.
Onder kwaliteit verstaan we lekker genieten van eten, activiteiten binnen- en buitenshuis en gewoon nog midden in de samenleving staan.

 

De kleinschalige woonvormen voor mensen met geheugenproblemen worden gekenmerkt door sfeer, aandacht, veiligheid en respect.
De bewoners krijgen individuele aandacht en voelen zich thuis gecombineerd met het comfort van een luxe hotel waarbij de deur altijd openstaat voor familie en vrienden van de bewoners.

Voor meer informatie over dit domein kunt u mailen naar: info@octopodamedia.nl


Vakman Nodig?